Stanovalci na Stritarjevi so nas opozorili: **problematičen je nadzor nad desetinami ljudmi, ki se menjajo v stanovanju v prtličju....problematično je ločevanje odpadkov, ker ga dejansko ne izvajajo...problematičen je odnos lastnika stanovanja Igorja Velova do pripomb, ki jih je slišal tudi na sestankih stanovalcev.....problematičen je odziv inšpekcijskih služb....problematičen je odnos podjetja Domplan, ki upravlja s stavbo in je na strani politika, ne stanovalcev....**To so povzetki pripomb, ki smo jih dobili od različnih stanovalcev objekta na Stritarjevi. Kot smo zvedeli, so nekateri opozorili tudi MO Kranj, a je pri tem seveda vprašljiva pristojnost pri urejanju zadev. Nesporno pa v stanovanju prebiva večje število tujcev.

Igor Velov je pred dnevi kot vodja Lisze za razvoj Kranja (4 svetnice in svetniki) javno opozoril na uporabo albanščine pri dopisu vsaj ene šole otrokom/staršem - tujcem. Šlo ja za informacijo o poteku dela šole v času krize z virusom. Dopis je bil za Velova sporen, ker je bil napisan samo v tem tujem jeziku, ki je po njegovem dobil prednost celo pred slovenščino. (dopis objavljamo spodaj).

Igpr Velov torej brani slovenski jezik in opozarja na "privilegije" albansko govorečih. V svojem stanovanju pa pobira najemnino od stanovalcev, ki pretežno - to utemeljujemo s podatki na poštnem nabiralniku -govorijo albansko kot tujci s Kosova, Albanije ipd. Prihodek je zagotovo prijavil davčni upravi oziroma je zagotovil kot mestni svetnik in državni svetnik ustrezno poslovanje s tujci. Na njegove odgovore še čakamo.

Ali so nekdanji poslovni prostori res stanovanje, prepuščamo najemodajalcu in ustreznim organom, ki lahko o tem presojajo. Opozorjeni smo bili tudi na to, da je Velov poslovne prostore pridobol v času, ko je bil v Kranju že vpliven - a to ni sporno. Da pa je kot eden od lastnikov skupaj še z Elvisom Durakovićem (zatrdil nam je, da z najemniki v spodnjem stanovanju nima ničč, z Velovim pa poslovno tudi ne...) pridobil velik del funkcionalnih zemljišč okoli stavbe pa postaja problem stanovalcev, ki so ga na to opozorili./SE NADALJUJE/