Elvis Brandić je prvi in edini predstavnik občine, ki so ga odpoklicali iz sveta osnovne šole. Zaradi njegovih pritiskov na šolnike ipd. in "anticepilskega" delovanja so tako sklenili svetniki in svetnica z 24 glasovi oziroma dvotretjinsko večino! Ana Černe /Levica/ je pri tem poudarila, da je bilo delovanje člana sveta zavoda povsem zgrešeno, nedopustno! Svetnik Zoran Stevanović /Resnica/ pa je stopil v bran Brandiću, ker naj bi po njegovem odpoklic pomenil zlorabo politike in samo potrditev, v kakšnem stanju je država ipd. POUDARITI JE TREBA, DA JE TRMA PRVA OBJAVILA DOKUMENTE O PRITISKIH NA ŠOLNIKE, KI SO SAMO IZPOLNJEVALI TISTO, KAR SO BILI DOLŽNI GLEDE NA SPREJETE PREDPISE. Dodati je treba še to, da je Elvis Brandić pisno zagovarjal svoja ravnanja, na sejo pa ga ni bilo: "Celo belil je učilnice, nanj so se obračali starši in drugi," je dejal svetnik Stevanović - a ni pomagalo!