Potem, ko je ministrica zaradi ogromnih zaostankov zlasti pri obravnavi tujcev, zamenjala vodjo UE Ljubljana, smo povprašali v Kranj, ki je po priseljevanju tujcev v samem vrhu Slovenije. Že leta so v ospredju Albanci, stanje pa je takole:

V začetku tega meseca torej preko 3000 nerešenih zadev, lani vse leto kar 7 000 vlog tujcev! Poudarjamo, da ne gre pri vseh zadevah za nove migrante ampak tudi za urejanje dokuemntov (podaljšanje ipd.). TODA STANJE JE PRIMERLJIVO Z LJUBLJANO GLEDE NA RANG VELIKOSTI UE!!! KAR SAMO POMENI, DA JE KRANJSKA UPRAVNA ENOTA ŠE VEDNO "CILJNA TOČKA" ZA MNOGE, KI POTEM - TUDI TO JE ZNANO - SAMO VSTOPIJO, UREDIJO PAPIRJE IN - SMER NEMČIJA, ŠVEDSKA IPD. Nedavno tega smo prejeli tudi pošto o stanju na UE Kranj, ki jo vodi gospa Knific Zaletelj in kljub anonimnosti informatorja (zato nismo objavili hudih obtožb na njen račun) se je dalo ugotoviti, da nekdanja vodja občinske uprave iz Tržiča na UE Kranj zaposluje (tudi) "svoje" kadre in podobno...PODATEK, DA TOČNIH PODATKOV DRŽAVA SPLOH NIMA PA JE NEZASLIŠANA ŠLAMPARIJA. KER, KO MI PRIDEMO NA UE BREZ POTREBNIH PODATKOV, NAM POKAŽEJO VRATA, KAJNE?