Začela se je razprava o priseljevanju v Kranj! Tragično: ni vabljenih predstavnikov Upravne enote Kranj (dovoljenja za bivanje, delo...), ni predstavnikov davkarije (FURS).Tak odnos državnih ustanov do MO Kranj je milo rečeno čuden - če ne žaljiv? Branko Grims je kot predlagatelj točke in avtor gradiva opozoril na pojavne oblike - pridobivanje socialnih pomoči vezanih na bivališe kjer država ne stori malo ali nič pri ugotavljanju, kdo kje dejansko prebiva. Opozoril je na izdajanje potrdil o deficitarnih poklicih, ki so tudi osnova za prihod. Nepreverjanje dejanskega prebivanja pa kaže podatek: 132 ljudi je bilo v Kranju prijavljenih v enem stanovanju kar pa ni največ v Sloveniji! Prav nadzor bivanja je izredno slab, ocenjuje Grims in dodaja, da v Italiji tak nadzor poteka mesečno! Uvod v razpravo je bil začinjen z jasnim vprašanjem ustanovam, ki jih - večine - sploh ni bilo v sejno sobo MO Kranj. Zloraba socialnih pomoči je po oceni Grimsa hud problem - prav tako obravnavanje vlog za stalno bivanje v posameznih UE. "Spregovoriti je treba o pravih številkah in dejstvih ter zagotoviti je treba pravi nadzor!" je prepričan mestni svetnik SDS. Seja sicer poteka v okviru posebnih pogojev zaradi virusa kot kaže naša fotografija. Prva v ospredju je nova mestna svetnica liste Zoran za Kranj Gordana Grobelnik.

Po predlaganih sklepih Branka Grimsa, so besedo dobili tisti odgovorni iz državnih ustanov, ki so prišli na sejo - med drugim pa tudi predstavnik javnega podjetja Komunala Kranj. Zoran Stevanović je v imenu svoje svetniške skupine podprl predlog kot dober način za začetek reševanja tega problema in dodal, da se pri nas dogaja v šolah, da pouk ne poteka v slovenskem jeziku! "Vlado vodi SDS in zato lažje ukrepa kot pa mestni svet!" je dodal Stevanović. Nataša Majcen (LMŠ) je podprla predlagane sklepe z rezervo do nekaterih sklepov, ki so neuresničljivi: "Sem zaposlena na CSD, ob prvih vlogah se mora celotna družina zglasiti na CSD, kasnejše preverjanje pa je zaradi kadrovske podhranjenosti oteženo." Bojan Homan (SDS) je izpostavil Kranjske vrtce kjer zapadlih terjatev večinoma ne plačujejo tujci (60 %), na dan 1.9. je 267 tujcev v vrtcih in to število narašča! Samo v enoti Mojca je 40 tujih otrok in tudi v drugih vrtcih je podobno stanje. Med tujimi otroki je večina **iste narodnosti...**Kot je poudaril, je odziv na učenje slovenskega jezika slab! Podžupan Jani Černe je naštel vrsto podatkov o povečanju odstotka tujcev iz tretjih držav v Sloveniji, posebej v večjih mestih!/SE NADALJUJE/