Upravno sodišče je zavrnilo pritožbo neizbranega kandidata, znanega kranjskega gasilca Mateja Kejžarja in pritrdilo MO Kranj: imenovanje Tomaža Vilfana je zakonito in slednji je bil izbran pravilno! Pritožba na sklep upravnega sodišča (postopek tekel od 2020) ni mogoča in po pravni plati je zadeva zaključena....Kejžar ni bil izbran na razpisu in je v sporu (zastopa ga odvetnica Nina Globočnik) zatrjeval, da naj Vilfan ne bi izpolnjeval vseh pogojev za to delovno mesto. GARS je kranjski javni zavod, njegov svet vodi svetnik SDS Bojan Homan in prav ta stranka naj bi imela tudi največji vpliv pri izboru....