Trma je prebrana in potem seveda upoštevana in nato še kako veselo dopolnjena: Tomaž Ogris nam je sporočil, da lonček v krožišču kjer so na asfaltu zmerjali politike in vlado in..., bo! Janko Proj je dal idejo, krajani so jo sprejeli, država in občina pa jo bosta uresničili. Lonček po lončkarjih, ki so jih izdelovali iz gline kot posebne posode za rudnik živega srebra v Idriji, bo na vrhu krožišča! Saja veste: potem so na desni ljudje postavili hiše in imeli dovol ilovice (gline), na levi strani ceste pa je še zdaj odlična zemlja za poljščine, krompir ima tu vsak kmet - in to debelega! No, ker smo tečni, smo iskali še kaj več o postavitvi lončka na spletni strani KS, a zaman kar pa je logično: Trmo berejo pač vsi, kajne? Konec bo dober in vse dobro, mi pa objavljamo še spomin na maketo lončka in pa na "srečanje sošolcev" ob otvoritvah kranjskih pridobitev....o eni pa bomo še kaj zapisali!