Danes je podžupan Janez Černe /SD/ v imenu MO Kranj sprejel predstavnike tistih, ki so v Besnici, Kranju in Sloveniji PROTI SPREMEMBI PROSTORSKEGA NAČRTA, KI BI OMOGOČILA VELIKO POZIDAVO, SEČNJO 20 HA GOZDA IN GRADNJO POKRITE SMUČARSKE DVORANE KJER BI BILE - TAKO POBUDNIKI O TEM - LAHKO TUDI TEKME SVETOVNEGA POKALA V SMUČANJU. Matjaž Rakovec ni bil prisoten, med vikendom je skočil v Kranjsko Goro kjer imajo večkrat težave s snegom....načrtovano smučišče pod Joštom pa je na precej nižji nadmorski višini, da o dvorani ne pišemo...

1.

Janez Černe je v imenu občine "dal na pranger" medije, poenostavljeno: TRMO.SI. To je njegova pravica, do medijev je vsakdo lahko kritičen. Toda, ko se tega loti občinska oblast, je zadeva preprosta - ZA PROBLEM JE (SO)KRIV MEDIJ IN NE TISTI, KI GA JE POVZROČIL - MO KRANJ S SVOJIM DELOVANJEM OD 2020? Pa jemljemo svoje breme na pleča....

2.

Do danes Jenez Černe in/ali župan Matjaž Rakovec v imenu MOK nista poslala Trmi NITI VRSTICE DEMANTIJA IPD. KAR ZAKON PREDVIDEVA GLEDE MEDIJEV IN TISTEGA KAR OBJAVIMO! Kar pomeni - preprosto povedano - da se z vsem strinjata - uradno. OZIROMA SO ZAPISI O TEM, KAKO JE PROJEKT NEZNANEGA POBUDNIKA NA NEZNANEM KRAJU ZA NEZNANO VSOTO POSTAL PREDMET OBČINSKE AKTIVNOSTI...

3.

Janez Černe je v imenu MO Kranj zavrnil predlog civilne pobude, da NAČRTOVANI POSEG V OKOLJE UMAKNEJO IZ PREDLOGA SPREMEMB NAČRTOV. Da to ni možno, da bi bili oškodovani tudi drugi ipd. Ne presojamo teh argumentov, razen enega: SEVEDA JE MOŽNO! MO Kranj je za dva meseca zamaknila javno razgrnitev in na sestanku je bilo povedano, da je pač zdaj prezgodaj karkoli odločati...

4.

Civilna pobuda ima že 3000 podpisov, veliko večino iz Besnice kjer so se ponovno SESTALI LASTNIKI ZEMLJIŠČ, KI NASPROTUJEJO POSEGU V OKOLJE. In uradno je zdaj "status quo" kar pomeni, da občina nadaljuje z vsem kar v Besnici ni sprejemljivo. Opomba: med podpisniki peticije proti (še) NISMO ZASLEDILI PRIMOŽA BAVDKA, PREDSEDNIKA SVETA KS, KI PAČ DELUJE V SVOJEM IMENU IN ZA ZDAJ PROTI VEČINI SOKRAJANOV. Nič narobe, ima pravico....ampak, da se ve!