Najprej: skozi leta in leta smo poslušali o tem, kako je treba združiti nabave, da bo vse ceneje. Šole in vrtci in še kdo vsak po svoje gospodarijo in kot je pokazal rezultat, so imeli le Kranjski vrtci lani izgubo. Majhno (22 000) in pokrili so jo zlahka. Milijoni so potrebni za otroško varstvo in osnovno šolstvo: pri tem pa je TrmAanalitka pripravila zgornje poročilo. Kaj nam pove? Da veliki dobavitelji veliko zaslužijo. Navedeni so prihodki, ne dobički - jasno! Pri tem gre seveda opozoriti na dvoje: DOBAVITELJI SO PROIZVAJALCI IN TUDI SAMO PRODAJALCI - DOBAVITELJI SO SLOVENSKI IN GORENJSKI IN SKORAJ KRANJSKI - SLEDNJI ZASLUŽI NAJMANJ! Krivično bi bilo zdaj trditi, da je kdo privilegiran, treba pa je opozoriti na znane floskule: bomo podpirali lokalne proizvajalce - zakaj jih ne? Oziroma koliko jih in kako? Zneski v petih letih pomenijo 2 500 000 evrov našega denarja! Naposlušali smo se tudi zgod in prigod o združevanju računovodstev javnih zavodov kar bi bil tudi tektonski premik, kajne? Tako: kolikor zavodov, toliko računovodskih storitev s servisi ali lastnimi močmi...Pri hrani za naše otroke je posel dober, stalen in zato seveda tale priloga in analiza številk noče biti kak poskus, da bi komu kaj vzeli: gre samo za izpeljavo racionalnega poslovanja in zlasti naročanja. Spomnimo se še, kako je računsko sodišče pred leti prav to področje Kranjskih vrtcev negativno ocenilo! Mimogrede: odgovorna za družbene dejavnosti na občini je že dolga leta gospa Nada Bogataj Kržan in verjetno dnevno sitnari županu in ostalim, da je to področje potrebno urediti racionalno, vzpostaviti centralno nabavljanje in ob tem spodbuditi domače (najprej kranjske in okoliške) proizvajalce....