Poravnava Mohorja Bogataja (iz naših žepov) s Stanovanjsko zadrugo Gorenjske se je zgodila konec 2010. Drugega marca 2015 pa bomo zvedeli (morda), kje je denar? Namreč: res se je občina na hitro poravnala z zadrugo, a slednja denarja, ki ga je prejela, ni uporabila za poravnavo svojih dolgov. Direktor: Franc Teran. Denar pristal na računu odvetnika Kristijana Gnilšaka, kranjskega "nadžupana" in pogodbenega odvetnika ter prijatelja Mohorja Bogataja (slednji je z Gnilšakom sklenil okoli 320 000 evrov vredno pogodbo o svetovanju, ta denar je Gnilšak prejel do konca leta 2014). Kranjsko okrožno sodišče je za 2.3. 2015 razpisalo predobravnavni narok kjer bosta lahko Gnilšak in Teran že priznala krivdo za kazniva dejanja, ki jih očita tožilstvo in so usmerjena k bistvu: kje je končal denar, ki bi ga morali dobiti tudi upniki zadruge? In še tole: obtožnica je postala pravnomočna septembra, v pol leta je sodišče zmoglo predobravnavni narok - a tudi podatek, da je eden od obtoženih "v tujini". To vsekakor ni Franc Teran. Spomnimo: odvetnik Gnilšak je prenehal biti odvetnik koncem 2013, prodal pisarno Mateji Likozar Rogelj in - izginil iz Slovenije. In še: Mohor Bogataj je bil v kazenskem postopku do obtožnice, po preiskavi tožilstvo zanjo ni našlo utemeljenih razlogov....