Iskratel Andreja Polenca in Merfin Bineta Kordeža naj bi bili podjetji oziroma družbi, vpleteni v posle, ki so jih zdaj razgalili kranjski kriminalisti. Ključno: vse se je dogajalo ob pomoči odgovornih v gorenjski banki (direktor Gorazd Trček) in je potekalo preko obvodne družbe, ker sicer po veljavnih predpisih ne bi mogel speljati takega posla zaradi izpostavljenosti do GB. Pri tem na PU Kranj poudarjajo vlogo GB v podobnem primeru kjer je na koncu obvodna družba celo izgubila 10 milijonov, ker je vse padlo v vodo. V Iskratelu ekipe, ki je izpeljala prevzem tako rekoč ni več, očitno pa bo sodišče tisto, ki bo pojasnilo potek prevzema in odgovornost vseh vpletenih od Merfina nazaj in naprej...