Sašo Govekar je nastopil vodenje medobčinske uprave s sedežem v kleti na Slovenskem trgu 1 po pooblastilu župana Matjaža Rakovca. Na razpisu za to mesto je bilo ugotovljeno, da kandidat Govekar nima ustreznega znanja tujega jezika, a ni bil izbran noben kandidat ampak Govekar, dolgoletni uradnik MO Kranj. Zdaj smo prejeli informacije, ki jih bomo preverili:

1.

Od 29.8.2023 so UGASNJENI VSI STACIONARNI RADARJI V ŠESTIH OBČINAH KJER SO SICER NAMEŠČENI! To je storil vodja redarjev ROBERT ZADNIK /foto splet/, ugasnjeni so tudi danes.

2.

Zaradi mobinga s strani vodilnih /Govekar/ naj bi bila na bolniški dva redarja, trije pa so poleti dali odpoved. POSLEDIČNO NI MOGOČE USTREZNO DELOVANJE UPRAVE OZIROMA REDARSKE SLUŽBE. Radarje naj bi ugasnili skrivaj, brez obvestila občinam, ki upravo (do)plačujejo.

3.

Ugasnjenih naj bi bilo 8 radarjev, GRE PA ZA HUDO OGROŽANJE PROMETNE VARNOSTI, KI JO PRAV Z RADARJI SKUŠAJO OBČINE VZDRŽEVATI....

Vsi podatki, ki smo jih prejeli, so od našega vira, ZATO ZDAJ IŠČEMO ODGOVORE PRI MO KRANJ OZIROMA ODGOVORNIH!