VAJE SO STALNA OBLIKA PREVERJANJA, ALI BOMO ZNALI OB RESNIČNEM DOGODKU REAGIRATI!