Cankar je pisal o Francki, ki je tekla za vozom in narodu vgradil bolečino in travme ipd. Jeseniški policisti so imeli opravka z občanko, ki je - se zgodi - zamudila vlak. In kaj potem! Mirno se je po tirih odpravila za njim proti Lescam. "Sneli" so jo možje postave, da ni prišlo do nesreče ali da ne bi vlaka ujela. Tako je pač to na zgornjem koncu, ajga!