Retorična vprašanja za našega kranjskega rojaka s sekretarsko plačo?

1.Danes ste, gospod Kacin, slovenski javnosti povedali, da do razlik pri cepljenju prihaja zaradi različne oroganiziranosti. Ali niste vi osebno odgovorni za strategijo cepljenja? Ali niste vi osebno odgovorni za logistiko dobav in izvedbo?

2.Včeraj je Evropa pojasnila Sloveniji, da nismo kupili vsega cepiva, ki bi ga lahko. In to tistega, ki trenutno ni v nobeni kritični presoji, ampak je za zdaj 100% ok! Ali ste bi pregledali naše nakupe, preden ste šli s predsednikom vlade obtoževat, kako sistem v Evropi ne deluje? Ali ste bi odkrili napake, ki so bile storjene? Ali ste vedeli, da nismo kupili toliko cepiva kot nam ga pripada?

3.Kaj pravzaprav delate, če pri cepljenju vlada stihija dobav, notranje organiziranosti?

JELKO KACIN JE SLOVENSKI JAVNOSTI OSTAL V SPOMINU PO TEM, DA JE KOT KRIZNI VLADNI GOVOREC VEČKRAT LJUDI RAZBURIL KOT NE. ZA POVRH SE JE DO JAVNOSTI RAD OVNAŠAL ZVIŠKA, KOT POKROVITELJSKI OČE DO OTROK, KI NE ZMOREJO PRESOJATI SAMI ZASE. DOKAZOV ZA TO JE NIČ KOLIKO: OD NJEGOVEGA OSEBNEGA ZGLEDA DO AFERE ROGLJIČEK....

Potem je dobil novo službo, višjo plačo, bolj ugleden položaj. Rezultat? Presodite sami!