Leta 2012 smo pisali o tem, kakšna past je lahko kranjska tribuna. Kaj se je spremenilo? Zadnji potres je sicer prizadel sosede, a samo vprašanje časa je, kdaj se bo podrla naša smrtno nevarna tribuna! Razlogovo je veliko: eden je poglaviten in znan - zgrajena je bila pred potresom v Skopju (Jugoslavija takrat) in ni potresno varna! Kaj o tem pravijo STROKOVNJAKI DANES, PO POTRESU NA HRVAŠKEM?

V KRANJU IMAMO SMRTNO NEVAREN OBJEKT IN NA NJEM TUDI LJUDI, KO SO TEKME....