Kako draga je Evropa? Najprej seveda veliko ponudi iz svojih virov, a v kulturi in za kulturo bo treba plačati tudi vsaj pet novih zaposlenih v mestni upravi oziroma službah! To je davek naložbam v Tri stolpe in Kisselstein, ki jih je podprla in plačala Evropa. In zdaj se znotraj mestne uprave dogajajo novi posegi - Zavod za turizem bo kmalu očitno postal tudi zavod za kulturo, ker se mu pridružuje Layerjeva hiša (še en evropski projekt). Število zaposlenih se tako lepo povečuje, zavod za turizem pa bo jutri pripravil najbolj množično kranjsko turistično+kulturno (ali obratno) prireditev, ki naj bi v mestno jedro privabila tisoče. Prešernocv smenj je vsekakor kranjska vrhunska prireditev, združevanja turizma in kulture pa bi bilo lahko še več. In verjetno ga tudi bo, ker bo tak zavod postal nujnost....