Direktorica, urednica in največja posamična lastnica Gorenjskega glasa Marija Volčjak je brez slehernega obotavljanja objavila oglas politične stranke, ki obračunava s posameznikom brez slehernega dokaza. Še več: razsodišče oglaševalske zbornice je Mariji Volčjak naložilo, da s takim oglaševanjem preneha, mestni svet MO Kranj (po pravnem mnenju in reviziji) pa ni našel niti ene nezakonitosti, na katere je namigovala politična stranka Več za Kranj in se pri objavi od njih ni distancirala prva dama Gorenjskega glasa. Nesporno je posameznik (podjetnik+novinar) pri tem bil v močno podrejenem položaju. Kajti Gorenjski glas izdaja okoli 17 edicij, ki so vse povezane s politiko = župani občin. Preprosto: skoraj vse občine plačujejo za izdelavo občinsih glasil Gorenjskemu glasu milijone evrov (vir:Erar, portal protikorupcijske komisije). In Gorenjski glas je zanimiv še po nečem: nekoč je bil v lasti Gorenjske banke, zdaj je njen nekdanji šef in član "gorenjskega trojčka" (vzdevek za politično-gospodarsko navezo Bohorič&Piskernik&Kavčič) Zlatko Kavčič NADZORNIK GORENJSKEGA GLASA. Da ne bo nesporazuma: čestitamo! Med tem, ko je Gorenjska banka v srbskih rokah, Sava+Merkur sta pristala v stečaju, osrednji gorenjski medij z neverjetno politično močjo nadzoruje prvi človek bivšega lastnika (banke)....Ni naključij, kajne? Je potem čudno, če ista Marija Volčjak zavrne popravek na sporni oglas? Se počuti dovolj močno in premočno, da lahko počne karkoli hoče četudi mora potem umikati sporen oglas, ki se njej ni zdel nič napačen in je celo zavrnila popravek? Za njenim hrbtom stoji nadzornik, sam Zlatko Kavčič.....