Kaj in kako dela naša oblast? Če navaden občan (in ne zgolj Trma) išče na spletni strani naše občine zapisnike sej komisij (SVETNIKI IN SVETNICE SO ZA DELO V KOMISIJAH DODATNO NAGRAJENI...), dobi vtis, da nektarere komisije do zdaj niso imele niti ene same seje, nič! Ker zapisnikov ni oziroma ni niti ene označbe, da sploh delujejo. DVE STA TAKI - VODITA JU OPOZICIJSKA IN V PREJŠNJI SESTAVI ŠE KAKO IZPOSTAVLJENA IGOR VELOV IN BOŠTJAN TRILAR. NITI ENEGA ZAPISNIKA SEJ? NO, VSAJ ZA KOMISIJO ZA NAGRADE IN PRIZNANJA NENAVADNO, KO PA NAM JE IGOR VELOV POJASNJEVAL DELO KOMISIJE, KO JE BIL FRANC HVASTI PREČRTAN KOT ČASTNI OBČAN KRANJA, KER JE BIL ZAMUJEN ROK ODDAJE KANDIDATURE. KDO JE ZAMUDIL Z ZAPISNIKOM O TEM, SE BODO POGOVORILI NA OBČINI....Po našem opozorilu, kako deluje najbolj pomembna komisija, je ažurnost pohvalna, čiste petke za delo komisij pa si zaslužita SDS-ova svetnika Grims in Homan, a tudi drugi, ki skrbijo, da je delo komisij jasno vidno OBČANOM IN OBČANKAM. Iz ostalega pa je razvidno le tole, da nagrad in priznanj ne delimo ali pa jih v ilegali in da Kranj ni aktiven pri mednarodnih stikih...