Trma je medij, ki je vpet v Kranj. Mi nismo zgolj opazovalci in poročevalci, smo del naše stvarnosti. In zato seveda kdaj ponosno javnosti sporočimo odzive na naše pisanje: DIREKTOR KOMUNALE MATJAŽ BERČON JE POSLAL ENEGA TAKIH. BREZ KAKIH DODATKOV JE BIL JASEN IN NAZOREN. NOBENEGA DVOMA NI, DA SMO NOVINARJI MNOGOKRAT TEČNI IN SE TUDI MNOGOKRAT ZMOTIMO, A OBENEM SMO VENDARLE TUDI SPOSOBNI SPODBUDITI - ČOPIČE IN BARVO V PRAVIH ROKAH. Lepa zgodba se je morda manj lepo začela, a zelo lepo končala. SE PRIPOROČAMO (ZA IDEJE, SPODBUDE, ZGODBE...)