Stranka Več za Kranj je jeseni 2018 preko svoje svetniške skupine in IO stranke javnost in mestni svet seznanila s sumom drobljenja javnega naročila kar je pomenilo preprosto logiko: če župan Matjaž Rakovec sklene svetovalno pogodbo z Miranom Šubicem s.p. za 20 000, bo v štirih letih to pomenilo 100 000 in gre za klasično drobljenje javnega posla na vsote, ki omogočajo, da bo nekdo to vsoto zaslužil brez razpisa...

Župan Boštjan Trilar je bil leta 2017 odgovoren za izplačilo Gorenjskemu glasu za 10x po 2056,41 evra in 1x 2914,89 evra in 1x 1405 evra = SKUPAJ VEČ KOT 24 000 EVROV, ki jih je direktor Tomaž Štefe (zavod za turizem) plačal Mariji Volčjak (direktorica podjetja Gorenjski glas). Na naša vprašanja o teh poslih, ki presegajo dovoljeno vsoto, ni poslal nobenega dokumenta o odtekanju javnega denarja.

NAVAJAMO ODGOVOR TOMAŽA ŠTEFETA O POGODBAH, JAVNIH NAROČILIH, RAZPISIH V ZVEZI S PRILOGO UTRIP, KI JO MESEČNO PLAČUJE GG: Zavod za turizem se vsako leto vnaprej dogovori ....s podjetjem Gorenjski glas....

SEVEDA SE ZAVOD NIMA KAJ DOGOVARJATI AMPAK MORA IZVESTI USTREZNE POSTOPKE JAVNEGA NAROČANJA, POSEBEJ ZA LETO 2017, KO JE VSOTA DOSEGLA 24 000 EVROV, ČE SO MESEČNI ZNESKI PLAČILO UTRIPA. ČE NISO, KAJ SO?

Kdo torej "drobi javno naročilo" in kdo "skriva podatke"?

Tomaž Štefe nam je poslal tudi ceno posameznega izvoda Utripa, ki za leto dni seveda znaša malo pod 20 000 evrov (če je 12 številk po cca 1500 evrov). Kaj je plačal leta 2017, ko so bili mesečni zneski najmanj 2056, 41 evra?

Naj dodamo, da je bil v tem času predsednik sveta javnega zavoda za turizem kjer je direktor Tomaž Štefe ROK PINTAR, član IO Več za Kranj, ki je lani jeseni napadla pogodbo, ki je bila sklenjena zakonito in z njo ni bilo nič narobe (pravno mnenje, občinska revizija, sklep mestnega sveta)?

TOMAŽA ŠTEFETA SMO POZVALI, DA NAM DOSTAVI JAVNE DOKUMENTE O OMENJENEM POSLU, KI LETNO GORENJSKEMU GLASU PRINAŠAJO V POVPREČJU 20 000 EVROV, OBLIKOVALCU IN DONEDAVNO ČLANU IO VEČ ZA KRANJ ALJAŽU PRIMOŽIČU PA DO 5 000 EVROV! Ko bomo dokumente dobili, jih bomo objavili, ker nočemo nikogar vnaprej obsojati in še manj proglašati za krivega česarkoli. Če jih direktor ne bo posredoval, se bomo obrnili na MO Kranj in na pooblaščenko za dostop do informacij javnega značaja.....