1.

Miran Šubic ponosno izjavljam, da se ne bom (ne moja družina, nihče...) uklonil na noben način tistim, ki anonimno pljuvajo na spletu ipd. Ravno nasprotno: sleherni tak poskus kaže, da se borim za prave stvari!

2.

Anonimnim ne odgovarjam, jim pa sporočam: sam se 40 let upam podpisati pod zapisano, strahopetci pa tega ne upajo. Mi je vseeno, kdo so, od kod so, kaj so...

3.

Nekaj pa dodajam: moj dedek je kot partizan padel 1945, drugi dedek je bil zaprt v Begunjah kot sodelavec OF. Na to in še kaj sem neizmerno ponosen....in bom tak ostal!

4.

Trma briše vse komentarje, za katere ugotovimo, da so njih avtorji anonimni, skriti, prikriti ipd. Proti tistim, ki jih razkrijemo za obrekovanje, laži ipd. pa ukrepamo kot narekuje zakonodaja države Slovenije.