Odmevamo.

Trma=samo svoja, sama svoja, samosvoja.