Za zadnji dan v letu smo prihranili opravičilo vsem, ki smo jih s Trmo prizadeli. Predvsem tistim, ki so zaradi naših napak in površnosti in... doživeli odzive, ki jih ne bi smeli. Naše opravičilo je iskreno in zanj ne bomo pisali nobenih razlag. Je to kar je: golo opravičilo brez sleherne navlake v slogu "saj nismo mislili tako" ipd. OPARVIČUJEMO SE Z ENIM UPANJEM: DA BO RAZLOGOV ZA OPRAVIČEVANJE V LETU 2022 ČIM MANJ ALI NIČ!

Zato, spoštovane bralke in cenjeni bralci, si tudi mi kdaj pa kdaj zaslužimo rdeči karton. A smo to sposobni priznati, dojeti in sprejeti.

TRMATORJI