Mentor in novi/stari dekan Fakultete za organizacijske vede in mestni politik ter bivši župan Boštjan Trilar kot diplomanj javno nista pripravljena pojasniti, kako je naš mestni svetnik po 23 letih diplomiral potem, ko je študij prekinil in ga je dokončal 2020. Zadevo sta preiskovala kranjska policija in tožilstvo, kaznivih dejanj nista zasledila. Na FOV pa so nam določeni posamezniki zatrdili, da o diplomi in mentorstvu niso vedeli nič, dokler niso prebrali Trme. Poudarek: če je možna taka pot do diplome, bomo res veseli, da jo bo kadarkoli kdorkoli pojasnil. KAJTI VERJETNO BI JO UPORABILI TUDI DRUGI ŠTUDENTJE, KI SO ŠTUDIJ PREKINILI...SEVEDA PA BOMO NAJBOLJ VESELI, KO BO KOPRENO SKRIVNOSTNOSTI SNEL Z DIPLOME KAR DVOJEC NA NAŠIH FOTOGRAFIJAH.....UPAMO ZAMAN!?