Predlogi, ki jih naj sprejme in v odlok spremeni mestni svet takoj!

Dober Kran ti želim! = uradni pozdrav enotnega Kranja (velja do Mlake in Bitenj, Primskovo všteto...)

Dan boja proti odcepitvi! * nov praznik, 25. november - v čast odločitvi slovenskega parlamenta

"Golnik ti je občina!" = zmerljivka za takojšnjo uporabo

"A si ti nor?" se nadomesti " A si politik iz mlake?"

Volilni okraj Branka Grimsa se preimenuje v Grimskovo (če ga bo še kaj ostalo...)

Simpozij o narodnem izdajstvu organizira območni odbor SDS Kranj, izhodišče je verz iz Krsta... "Branko, sin ....., boj krvavi bije za ...... /Valjhun, sin Kajtimara, boj krvavi.../

OPROSTITE, KER SE DANES MALO ZA..BAVAMO! PRIŠEL JE ČAS ZA MALEGA ČLOVEKA, KI SMO GA TAKO ČAKALI...

In še uganka:

"Kdo je anticepilec?" - "Tisti, ki bi rad prilezel do politične službice z mitingi!"

"Kdo je ANTI/OD/CEPILEC?" - Tisti, ki se cepi zase in za druge in ima rad Kranj zase in za tiste, ki tega ne morejo javno povedati!