Smo v letu 2022, ko že teče natečaj za rešitve "Parka slovenske himne" tik ob Prešernovem gaju. Zemljišče je v lasti zasebnika (manjši del) in župnije. Pa kljub temu naša mestna uprava in župan in podžupan in vsi ostali delajo in pripravljajo (kar je seveda strošek) park, ki naj ne bi bil dejansko v lasti občine...bomo stavbno pravico dobili za x let ali kako? ODVISNO OD ŽUPNIJE. IN SEVEDA TO NI ENAKO NEPOKOŠENI ZELENICI LJUDI, KI SO ŠELE OB SIKOKI TRAVI ZVEDELI, DA LASTNIŠVO OB BLOKIH NI PRENESENO NA OBČINO IN ZATO KOMUNALA NE POŠLJE KOSCEV! V čem je razlika med občani z visoko travo in cerkvijo=župnijo z zemljiščem? V TEM, DA GRE ZA PROJEKT V VOLILNEM LETU KJER PA ZA ZDAJ MNOGO STVARI NI JASNIH - KLJUB MEDIJSKI OFENZIVI S SLOVENSKEGA TRGA....

Naš spomin pa je odličen, kajne?