Trma je samo na spletu! Ali res? Je tudi na javnem mestu na Golniku - v (na)tiskani obliki! Odmevna zgodba o sporu podjetnika s KS in občino glede miru in sploh odnosov v krajevnem domu je očitno dobila "ponatis"! Mi take zgodbe objavljamo, ker so v njih zajeti problemi okolja kjer Trma izhaja oziroma deluje že skoraj 10 let....in ugled, ki ga imamo in branost, ki jo imamo nas vedno znova prepričata: NA PRAVI POTI SMO. IN NE POZABITE:

TRMA=SAMO SVOJA!

TRMA= SAMOSVOJA!

TRMA=SAMA SVOJA!