5.2.2020 je mestni svetnik in predstavnik Kranja v skupščini Komunale (tudi njen predsednik) še trdil, da je "bife skupščina" razrešila direktorja Komunale ipd. Kasneje je to trditev javno umaknil ob razpravah o dogajanju v Komunali kjer bo končno besedo imelo sodišče. Bistvo: problematike, ki je vsekakor pomembna in pereča, se je mestni svetnik lotil kot slon v trgovini s porcelanom - lomastil je sem ter tja, skliceval skupščine, menjaval direktorja ipd. NA KONCU SO ŽUPANI IN PREDSTAVNIKI LASTNIC KOMUNALE Z ENOTNO AKCIJO STANJE UMIRILI, STAVKO PREPREČILI, ZORAN STEVANOVIĆ PA JE DO ZDAJ TUDI PO PRAVNI POTI NEUSPEŠNO SKUŠAL PREPREČITI ALI OVREČI NJIHOVE SKLEPE. Matjaž Berčon je ostal direktor, razmere so se umirile, mestni svetnik pa je sklicem skupščine največjega javnega podjetja na Gorenjskem v bifeju dejansko pokazal, da zadevi ni (bil) kos! Tragično je, da sta dva svetnika kot predstavnika Kranja v Komunali (sklep mestnega sveta na predlog župana) "pogorela": tudi Igor Velov se je zapletel v "afero počena guma" in na skupščino Komunale prišel v takem stanju, da je ni zmogel voditi...