Gospa Nada Mihajlovič je podžupanja, gospa Nada Bogataj Kržan šefica za družbene dejavnosti in nadrejena uradniku za šport Marku Trebcu. Kako bodo delali v sredo? Do 17. ure. Tak je pač uradniški urnik. In kako bomo in bodo delali vsi ostali? Do 15, 16 ali 17h? Odvisno. Zanesljivo pa bo bajveč prostih okoli 18. ure. Ko bodo občinski uradniki že lepo doma.

Zakaj pišem vse to? Zato, ker so se domislili trika z javno tribuno o športu, našem, kranjskem. In kdaj bo ta dogodek? Ob 15. uri!!!??? Haloooo? Kdo ima čas priti takrat v občinsko poslopje, razen treh naštetih, ki bodo ob (predvidoma dve uri dolgi) javvni tribuni lepo zapolnili svoj delovni čas. Pripraviti tako javno srečanje ob taki uri, je smešno ali pa namerna sabotaža udeležbe. Kajti tisti, ki bi tam morali biti, seveda ne bodo mogli prej iz službe - ali pa jih mestna oblast v to sili oziroma skuša na ta način koga tudi odbiti?

Moj predlog je, da športniki in vsi, ki imajo kaj s športom, tako javno tribuno preskočijo. Ker ni namenjena njim, ampak trem uradnikom, da "oddelajo dan do konca"! Vsebina je tako ali tako izgubljena v vesolju kranjskega športa. Pomislite, danes se Nada Mihajlovič sprašuje o blagovni znamki Triglav, pred nekaj meseci pa je dovolila, da ključna naložba v šport propade oziroma izgine iz proračuna? Njeno poseganje v zgodovino s poskusom nove športne zveze pa še enkrat več dokazuje, da o športu žal nima pojma. Spajanje nezdružljivih v celoto prinaša samo prepire na vedno ene in iste teme, z vedno enimi in istimi izhodišči: kdo dobi več denarja?! Pa ne gre za to, rekreacija in kakovostni šport nimate nobene skupne točke. Občina je dolžna skrbeti za šport mlade generacije do 18. leta in če bi tu opravila svojo nalogo korektno, bi bil njen cilj dosežen. Dolžna je skrbeti za objekte (primer glavne tribune to pomazarja) in obenem bi morala najti model za določitev športnih panog, ki jih lahko financira drugače - skozi sklad za promocijo Kranja, skozi sponzorski sklad podjetij, skozi lastno obliko in način pomoči tistim, ki si to zaslužijo.

Dejanja pa so vedno pred besedami. Ne verjamem ljudem, ki najprej dovolijo odmik gradnje v Športnem centru daleč v prihodnost, nato pa želijo še urejati šport. To sem v preteklosti že doživel in preživel. Uradniški sklic javne tribune ob 15. uri pa mi pove veliko. Ne gre za vsebino športa, gre za to, kdo bo z njim upravljal.