Kranjski posel stoletja s prenovo čistilne naprave, kanalizacije in vodovoda je v rokah Braneta Žiberne in Gorenjske gradbene družbe, lep kos pogače gre Juretu Krču, Garnol+T2. Pričakovano, znano, predvideno. Hec je, če sicer jutri na mestnem svetu dobijo svetniki v roke zastarelo gradivo kjer je stanje projektov še veselo "za nazaj", obenem pa so že znani izvajalci naložbe, ki po nekaterih ocenah skupaj dosega 50 milijonov evrov.

Gorki je za Kranj pomemben, ni dvoma. Koristen, ni dvoma. Ko so se "dol usedli" prijavitelji na razpise, so očitno lažje razkosali pogačo. In tako se bo zdaj projekt odvil, če bo na državni ravni posluh za vse to, kar se v Kranju dogaja in če bo časa dovolj. Če bo do konca meseca še kak zaplet, ga lahko zmanjka.

Tragika delovanja države in občine (zlasti kranjske) je v tem, da sedanja oblast ni zmogla projekta spraviti pod streho dokler vsem ni tekla (umazana) voda v grlo. To so dejstva, ki jih seveda ne gre prezreti ob morebitni končni zeleni luči za evropska sredstva. Kranj mora do 2015 zadeve tudi dejansko zgraditi, a med tem bodo lokalne volitve in drug župan bo nadaljeval projekte. Bistvo vsega pa je ob tem in v tem: transparentnost porabe evropskega denarja. In čim prej rešeni problemi ljudi!

Če pa Trma vnaprej ve, kako si bodo kolač delili, je to samo znak, da se v Kranju nič ne zgodi po naključju.