Ali je bolje zaželeti srečo ali zdravje? Če imaš srečo, si zdrav. Če si zdrav, si srečen. Naj za konec drugega leta delovanja spletnika zaželimo zdravja, Vseh vrst in oblik naj ga bo. S tem poudarjamo tako zdravo življenje kot zdravo presojo in tisto zdravje, ki nam pomaga, da nam je lažje. In če smo zdravi, smo tudi veseli. Vsaj morali bi biti, kajti tudi bolnim želimo zdravja kot tiste osnovne dobrine, ki jo vsi potrebujemo.

Naša voščilnica je usmerjena k - zdravim ljudem v zdravem mestu. In pri tem bomo tudi sami pomagali s kako zdravo novico, zdravim pristopom k vsakdanjosti. Elita, ki nam vlada, je žal elita le po privilegijih oblasti. Njen zdrav pristop do mesta in ljudi v njem je viden na vsakem koraku, žal.

Zaradi tega je spletnik Trma poskus zdravega pogleda na vse nas in čas, ki ga živimo. Take presoje in ocene in pogleda želimo tudi vam. Razum mora prevladati nad primitivizmom in zdrava čustva naj preglasijo golo sovraštvo, nergaštvo in nezadovoljstvo. Še nekaj zdravega: malce smeha in optimizma, malce veselja nad tem, da živimo ne bo škodilo.

Kranj je naš in lep. Želimo vam tudi zdrave ocene o tem, kako in kdaj in s kom ga je treba spremeniti. Kajti povsem nezdravo je, če ga ne spremenimo. Trma bo pri tem sodelovala in pomagala. In nič nezdravega ni, če ob tem priznamo, da tudi mi nismo ne brez napak, ne brez kritike vrednih razmislekov in pomislekov in ocen.

Nekoč so se ljudje pred precej leti pozdravljali: "Zdrav, vesel!" To je bil pozdrav in obenem želja tistemu, ki ste ga tako pozdravili. Naj bo to tudi naše sporočilo. Ne samo za prihodnje leto. Za vsak dan naših življenj. Ki so tako lepa, kajne?