Pomislimo: 6,7 milijonac evrov namerava zapraviti naš župan za prenovo dveh objektov pri Prešernovem gaju. Enega skoraj štiri leta svojega mandata niti pogledal ni, propadal je do konca mandata, ko ga bo začel popravljati. Drugi deluje kot podružnična šola. Toda potrebe Kranja so take, da bo treba imeti več oddelkov, več vrtcev...Ko je prejšnji župan želel v propadajočem delu veliki vrtec, je sedanji župan rekel ne - nimamo, ni potrebno....

Prenova dveh starih stavb bo torej vse nas stala skoraj natančno toliko kot nov vadbeni center z novo tribuno v športnem parku. Ki ga je isti župan "zradiral" dolgoročno: ne v štirih letih njegovega mandata,ne kasneje ga ne bo. Ni potreben, nimamo denarja ipd.

Župan Kranja v svojem programu ni imel ne novih šol, vrtcev, športnega centra, dvorane v Stražišču in ne tržnice, avtobusne postaje ipd. itd. Ni imel ničesar. Ker ni imel programa. Zdaj nam ponuja naložbo v novo šolo, ki nima finančnega pokritja. Proračuna za prihodnje leto in leta seveda ni, je pa vizija. In predvolilni čas. In dejstvo, da v tem času ni ta župan s tem svojim (ne)programom začel niti ene naložbe razen velike komunalne. Kjer bo denar državni in evropski. A ga še ni. Ker v državi pravijo, da Mohorjevi uradniki niti vlog in drugih dokumentov ne znajo napisati tako, da bi denar bil.

To je zgodba mandata te oblasti. To je ogledalo koalicije, ki žveči biftek in pridno deluje v interesu. Vprašajmo se samo: v čigavem? V našem, mojem, tvojem ali - njihovem? Njegovem?

Šole potrebujemo. Vrtce tudi. Športni center tudi. Zdaj so se na to spomnili, ker je 5. oktober blizu.