Recimo: mož ni več predsednik KS Zlato polje, nasledi ga - žena! Ali: predsednik KS je podjetnik, ki veselo posluje s svojo KS Primskovo. Ali: tajnice ene KS je predsednica druge. In še: župan pride v KS in predlaga nakup igrišča/opreme, ki se zgodi pri znanem podjetniku...

To je naša krajevna skupnost. Ki je "moja" postala na Trsteniku kjer je naš Mohštjan I še vedno dopuščal, da žlahta predsednika KS orje in plužin posipa, mi pa plačujemo! Ko je gospod župan za javnost povedal, da je obiskal vse KS, ni povedal, če je preveril, kako delujejo. Zato pa tudi ni podatka, ali je ugotovil, kako odteka denar za avtorske pogodbe, podjetniške posle in žlahto raznih pokalnih veljakov. Kjer sta bili KS Mavčiče in KS Trstenik vzorčna modela občinske pipe iz katere je teklo in teklo.

Druga resnica je, da se v krajevni skupnosti skoraj nikomur sploh ne da delati, delovati. Da nas nič ne briga, dokler ni problem pod našim okonom. In tako je predsednica KS Huje obenem mestna svetnica županove stranke in predsednica komisije za KS kjer sedijo vsi tisti, ki so že ali pa še bodo pokazali, da je naša KS lahko tudi moja KS, če sem le dovolj prefrigan.

Ni treba posploševati - mnogo je res zavzetih funkcionarjev, ki ogromno naredijo. A denar še vedno odteka tudi v zasebne žepe. Mohštjan tega ni preprečil, a je obljubil. Le kako bi, če pa je pri glasovanju odvisen od najmanj treh vodilnih ljudi v KS in vse tri smo kot primere navedli tudi mi.

Vrana vrani....?