Naš Mohštjan je v svoji samozadostnosti dejal, da novi avtobusni postaji nasprotuje "nekaj promilov Kranjčank in Kranjčanov v civilni pobudi". Grdo. Ne zato, ker ne bi bilo res, ampak zato, ker je zaradi takih promilov prišel na oblast. In se predstavljal kot "ljudski župan širokih množic". Danes civilno pobudo s Kokrice sprejme po treh mesecih prošenj..

Ni od ljudstva odmaknjen samo Sončni kralj iz zgodovinskih knjig, tudi danes v Kranju doživljamo dve plati naše oblasti: vodilna stranka Več za Kranj lepo skrbi za svoje kadre z različnimi privilegiji, nam pa ponujajo zastonj golaž ob projektu, ki je bil izpeljan brez njih. In ta golaž potem mi plačamo kar bomo pokazali v prihodnjih dneh. Ko pa terjamo od njih, da nam prisluhnejo en svetnik ogorčeno "zacopeka" in zacepeta, ker pomislite, mora javno odgovarjati na z dokumenti potrjene trditve in medijske zapise.

Kako se počutijo ljudje, ki so od župana imenovani "promili", ki jim bodo avtobusi vozili pod okni, ki jim smrdi iz cone Laze, ki...? Oblast pozablja, da v Ljubljani zradi tega niso gradili stadiona za Bežigradom. Ker so se mnogi na ljudi požvižgali oziroma so ocenili, da promili niso nevarni in lahko še naprej pijejo čare oblasti in so pojani od oblasti.

Županova trobila o civilni pobudi ne pišejo nič. Gre za drugorazredne občane, ki niso vredni, da se jih sliši. Je treba pisati o županovem prijatelju, ki kobase dela, da se cedi od ust. In to je naša realnost, to smo izvolili: Mohštjana, ki v ihti uresničevanja idej, ki še pridejo na dan, svoje promile pozablja. Upajmo, da se ga oni spomnijo čez tri leta. Ali da se on spomni, kaj je njemu prinesla županska plača in še kaj!

Civilna pobuda o avtobusni postaji ima težko pot, a jasen cilj: dobiti vse podatke in presoje o tem, ali je to res najboljša lokacija. Lahko smo proti, lahko smo za - a jih razumemo. Ker Trma vedno je in bo proti temu, da so ljudje promili.