Občinski šofer Mirko je bil pomemben človek prejšnje oblasti. Domov pod Stol je vozil župana, a ga dejansko ni vozil. Ker je Mohor uradno bival v Kranju, da je bil lahko župan. Diplomatska rešitev, kajne? Zakaj torej pošilja Trilar uradnika Igorja v tujino in ne diplomacije veščega Mirka, ne vemo. Vemo pa, da Trilar na tak način ponižuje Kranj kot njegova uradnica z dopisi lahko ponižuje lokalnega funkcionarja, ker si je drznil nekaj biti proti...

Uradniški aparat nove oblasti nam je dal pisarno za zadovoljstvo občanov, občani pa ustanavljajo civilne pobude. In uradniki se na naše stroške vozijo na izlete, Trilar pa ne ukrepa. Kako bi, če pa nižji uradnik predstavlja Kranj v tujini. Če bi šel kak mestni svetnik, dobro. Ni ravno lepo poslati tako sestavo delegacije, ampak je znosno. Da pa nižji uradnik Kranj predstavlja v tujini, je sramota. Ne zanj, nimamo nič proti zvestemu Trilarjevemu birokratku, ki se za potrebe občine tudi zna javno zlagati o izletu v Beograd, na primer.

Vse skupaj dokazuje, da uradniki dejansko obvladujejo šibko vodstvo. Zato seveda za nagrado lahko potujejo na naše stroške na diplomatska in podobna srečanja. Mi pa imamo komisije mestnega sveta, ki se ukvarjajo tudi s tem. Oziroma: naj bi se. Pa se vse skupaj podira, ker številni svetniki nočejo več biti kulisa človeku, ki nam je obljubljal razcvet Kranja, zdaj pa nam pod tem predstavlja nekaj metrov asfalta, zapornico = parkirišče!?

Uradniki so večni, politiki se menjajo. In vsaka oblast nastavi koga, da ji je bolj poslušen. In potem se naenkrat zgodi, da se neverodostojni župan skrije za občinskega uradnika, ki Kranj predstavlja v tujini, v pobratenem mestu!? Ja res: pošljimo Mirka na misijo v tujino, ta bo lepo vozil sam občinski avto in tudi nazdraviti zna v vseh jezikih!?

Tiste, ki smo poslušali in tudi verjeli, kako bo drugače, ni Trilar nič razočaral: res je drugeče = še slabše.