Mestna uprava, ki jo vodi Bojan Veselinovič, ima ogromno najvišje (kar dovoljujejo lestvice...položaji..) plačanih uradnikov. Medobčinska uprava, ki jo (po pooblastilu župana) vodi Sašo Govekar ima lepo število inšpektorjev, tudi za okolje.

Pomislite: ob vseh naših vprašanjih ni nihče od inšpektorjev odšel do parcele ministrice, da bi preveril ali dejansko onesnažuje okolje oziroma ima greznico za katero ni plačevala pristojbin 25 let ???? Navkljub jasno izpostavljenim dejstvom, da je dolžna plačati pristojbine in po predpisih MOK prazniti greznico, je to za Saša Govekarja in njegove inšpektorje - premalo. POMISLITE NASLEDNJE DEJSTVO: ALI NI POTREBNO NAJPREJ NA KRAJU SAMEM PREVERITI DEJANSKEGA STANJA IN POTEM UKREPATI. KER ČE GA NE PREVERIŠ, UKREPATI NI TREBA....NORA LOGIKA KRANJSKE OBLASTI.

Ko smo spraševali o stališču oblasti do početja mestne političarke v vlogi prejemnice javnega denarja preko "obvoda", so nam zatrdili, da bosta to urejali kar krajevni skupnosti kjer se naj bi to dogajalo. Preprosto: domnevna grešnica bo preverjala samo sebe? Kaj delajo revizorji na naši občini?

Grdo in nespodobno bi bilo vse metati v isti koš. Mnogo uradnic in uradnikov zagotovo trdo dela. A kot običajno zapišemo: najprej so odgovorni tisti, ki to vodijo, urejajo, nadzorujejo. V dveh zadevah smo bili neuspešni, da bi dobili KONKRETNE ODGOVORE NA KONREKTNA VPRAŠANJA.

Prisiljeni smo kot medij zadevo razširiti na državno raven. Tudi zato, ker imamo tam drugačne izkušnje: inšpektor za okolje je "pognal" kolesje s svojim sklepom, ki je bil strokoven in hiter. In še tole: naši bralci so neizmerna moč Trme, ker prispevajo svoje znanje. S tem ne trdimo ali presojamo v nobeni zadevi, a bomo do dna prišli obema in še kakšni.

Izmikanja, skrivalnice z odgovori, osebna obtoževanja ipd. so stalnica novinarstva. VEDNO, KADAR KDO NA TAK NAČIN DELUJE, SPOROČA NAM IN JAVNOSTI: NE ZMOREM JASNO IN TOČNO POJASNITI, ZATO SE SKUŠAM SKRITI ALI SKRITI SVOJA DEJANJA.

Bomo videli.

Miran Šubic sprašujem, ne presojam ali sodim. Smola je, da sem pri tem trmast. Samo za koga...