Tole vozilo je preživelo zimsko ujmo v Majdičevem logu. Lepo parkirano, odloženo in čaka. Tudi na tiste, ki morajo pri parkiranju vzdrževati red. Saj ga: okoli občine se mestni redarji sprehodijo, Majdičev log je daleč, daleč...