DEL MESTNEGA SVETA NE SOGLAŠA Z NAČINOM IN POTEKOM IN REZULTATOM IZREDNE SEJE KJER JE 12 SVETNIC IN SVETNIKOV POTRDILO IGRALNICO V TUŠU. ZATO ZAHTEVAJO IZREDNO SEJO (VEČINA TISTIH, KI SO BILI PROTI...) IN ZDAJ ŠE NI ZNANO, KDAJ BO, ČE BO...

TRMA PA JE NA MO KRANJ/ŽUPANA NASLOVILA NASLEDNJA VPRAŠANJA GLEDE NA PISMO SVETNICE DOLENČEVE IN ZAPLETE FORMALNE PLATI.