Neverjetno, a resnično: Domplan Investa je 99% lastnik Domplana. Kdo so lastniki Investe? Ni znano, a je zelo verjetno ali zanesljivo, da je to podžupan Janez Frelih, bivši direktor, zdaj politik. Kajti Janez Frelih je član nadzornega odbora Domplan Investe, ki obvladuje kranjsko omrežje za distribucijo plina. Preprosto zapisano: Janez Frelih kot podžupan, šef "nove" županove stranke pobira kot lastnik dobičke, ki jih je omogočil njegov župan Mohor Bogataj, ko je prodal omrežje Janezu Frelih, takrat še direktorju Domplana. Nauk zgodbe: zlahka bomo uredili tisto, kar od nas terja država - dovolj je, da gresta na malico župan in podžupan in bomo vedeli, kdo je kje lastnik, kako lahko občina pride do omrežja ipd. itd. Čakamo!