Črne gradnje so bile, nedvomno. Toda namesto, da bi občina uredila papirje, oblikovala normalno vzdrževanje objektov in uredila promet, je vse ostalo pri nagajanju. Danes je eno prvih pokritih balinišč spomenik človeški hudobiji in seveda dokaz, kako naša oblast srkbi za svoje premoženje.