Za naslednjih pet let je športni center Kranja oropan nove tribune, prostorov pod njo. Razen, če bi se res kaj dramatičnega ne zgodilo. Od regijskega vadbenega centra ni ostalo nič. No, ja: je. Nekaj delavcev, ki nekaj brkljajo pod tribuno. Sramota na sramoto, žal.