Največ stanovalcev je v Jelenu zdaj na vrhu, v najlepših stanovanjih. Za ostale pa velja: prišla bo pomlad, prinesla živ žav tudi v novo sosesko!?