Primskovljani se borijo za drugačno ureditev od predrage in okolju nevarne obvoznice!