Ljudje, ki imajo duševne motnje, gibalne ovire so zdaj bogatejši za gibalni park z naparavami, ki so posebej prilagojenje. Navdušeni so bili!