Beno Fekonja je izpadel iz prve lige s Triglavom, v SD pa so ga posadili v tretjo ali celo četrto ligo. Na volitvah je seveda pogorel, ker prevare volivcev s stalnim bivališčem prej ali slej pridejo na dan.