Eden lepših kranjskih drevoredov pred pomladjo doživlja spremembe. Škoda je sleherne veje, drevesa - a poseg je nujen.