Bojan Homan je prejel zadnje nadomestilo kot bivši poklicni podžupan. Koliko je prejel še za svoje mediacije preko občine in zavoda kjer popoldansko sodeluje, ne vemo. Vemo pa, da je avtor najbolj znane krilatice predvolilnega časa "pomagej, de namo to golazn nazaj dobil".....Zdaj je mestni svetnik, ki kodeksa o ravnanju funkcionarjev ne bo podpisal, ker ima svojega, stzrankineda (SDS)!