Občina, sociala, policija, vsi s(m)o odgovorni za zgodbo s postaje.Danes pa mestni svetniki sprejemajo enega najbolj spornih odlokov o pijančevanju na javnem kraju, ki naj bi preganjal zlasti mlade, ki so si organizirali zabave na prostem. Popolna nemoč družbe do problema alkoholizma pa se zrcali v dejstvu, da smo pred pol stoletja v Kranju zaznali 170 alkoholikov (in jim pomagali), lani pa še 40 ne....Obenem pa socialni delavci trdijo, da jih je zaradi krize vsak mesec več!