Naša oblast deluje tako, da skrbi zase. Plačani so iz našega denarja, zdaj pa so si sami "požegnali" še požrtije, darila, telefoniranje. Kajti vrana vrani ne izkljuje oči. Je bil kdo izjema? Od 30 prisotnih ni nihče glasoval proti. Zvezdniki? Županova stranka brez Jožeta, šefa za mesnine.