Včasih je bila za kopalce in drsalce brunarica, že zdavnaj je ni več. Poleti je kopanje v zdravilnem blatu koristno, pozimi drsanje dobesedno pravljično. Kaj bodo uspeli Zabretovi ponuditi ob in na Čukovem bajerju, bo pokazal čas. Vsaj red pa verjetno bo...